ویدا موحد اولین دختری که درجریانات اخیر #کشف_حجاب کرد،عضو #مجاهدین_خلق بود!


[ Photo ]
ویدا موحد اولین دختری که درجریانات اخیر #کشف_حجاب کرد،عضو #مجاهدین_خلق بود!

اینا حجاب اختیاریو حق زن میدونن ولی تو اردوگاهشون حجاب اجباریه و زنها حق ازدواج وداشتن تلفن واینترنت ندارن

🆔 @san_entezar

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...